STAVEBNICTVÍ

Poskytujeme kompletní služby v oblasti stavebnictví, kontrolingu a managementu. V rámci našeho týmu a jeho dlouholetých zkušeností v oblasti samotné stavební přípravy a administrativní části staveb, poskytujeme níže uvedené služby.

projekční činnost

 • Jednodušší projekty realizujeme dle interních možností vlastními kapacitami
 • Rozsáhlejší akce řešíme a koordinujeme s projekčními kancelářemi, a to jak v oblasti pozemích, tak dopravních staveb

inženýrská činnost

 • Základní činnost, na které existence společnosti 4WARD s.r.o. prvotně začala
 • Jedná se o podpůrnou službu při projektech
 • Externě poskytujeme službu jak projekčním kancelářím, tak investorům, kteří chtějí svěřit tuto citlivou otázku do rukou nezávislých manažerů
 • Provádíme vyhodnocování a optimalizace povolovacích procesů staveb, a to včetně projednání těchto řešení s dotčenými účastníky

Technický dozor stavebníka/investora

 • komplexní činnost v oblasti managementu a kontrolingu staveb
 • zastupování investora na stavbě
 • optimalizace procesů realizace staveb
 • výkon činnosti dle §152, odst. 4 stavebního zákona
 • výkon činnost koordinátora BOZP a PO na stavbě

realizace staveb

 • pro úplnost výše uvedených činností považujeme za nutné zmínit, že touto činností je v rámci našeho portfolia služeb momentálně nezabýváme a ani to neplánujeme. Přesto umíme odborně poradit nebo zprostředkovat kontakt na stavební společnosti, které se nám v rámci výkonu výše uvedených činností osvědčily a můžeme Vám tak poskytnout kladné reference.

kontakty stavebnictví

Ing. David Kubáň

jednatel
projektový management, inženýrská činnost
T +420 604 212 285
E kuban@4ward.cz
REFERENČNÍ LIST (přes ikonu "4")

Ing. David Kastowský

koordinace BOZP a PO
T +420 775 060 874
E kastowsky@4ward.cz

Ing. Petra Hlaváčková

inženýrská činnost
T +420 725 120 585
E hlavackova@4ward.cz

Ing. Pavel Hlaváček

manažer zakázek TDS
technické dozory a projektová příprava
T +420 606 604 245
E hlavacek@4ward.cz
REFERENČNÍ LIST (přes ikonu "4")

Ing. Rudolf Dašek

technické dozory
T +420 603 908 383
E dasek@4ward.cz
REFERENČNÍ LIST (přes ikonu "4")

NAŠI VYBRANÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

"Našim cílem není nic jednoduššího než úspěch, a to jak váš tak i ten náš"

veškerá práva vyhrazena - 2021 - 4WARD s.r.o.