OSTATNÍ

Kromě hlavních služeb, které mají vyhrazené samostatné stránky, se naše společnost zabývá řadou dalších činností.

Některé však nejsou předmětem hlavní podnikatelské činnosti nebo jsou prozatím do portfolia služeb připravovány.

realizované činnosti

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT se zkušenostmi řízení velkých developerských celků, a to jak ve fázi projektové přípravy, tak době samostatné realizace
  • OBCHODNĚ ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST, zejména v segmentu navazujících služeb na oblasti stavebnictví a distribuce PHM
  • STAVEBNĚ ODBORNÁ KONZULTAČNÍ ČINNOST v oblasti stavební legislativy, kdy členové našeho širšího týmu se aktivně podílí na přípravě a připomínkování úprav/nové stavební legislativy
  • Účetní a daňové poradenství (Ing. Papadopulosová)

připravované záměry

  • letecké snímkování území a oblastí (dron, full HD), včetně případného zpracování videa, snímků
  • realitní činnost
  • edukační činnost, zejména v oblasti NOVÉ stavební legislativy

kontakty k uvedeným službám

Ing. David Kubáň

jednatel
obchodní činnost
T +420 604 212 285
E kuban@4ward.cz

Ing. Jan Kopečný, Ph.D.

stavební legislativa
T (externí spolupracovník)
E kopecny@4ward.cz

Ing. Andrea Papadopulosová

účetní a daňové služby
T +420 605 547 023
E papadopulosova@4ward.cz
W www.ucto-papadopulosova.cz

"Smyslem našich služeb je, přenést prostřednictvím spolupráce
naše zkušeností také na Vás"
David kubáň
jednatel

veškerá práva vyhrazena - 2021 - 4WARD s.r.o.