BEZPEČNÁ STAVBA = Koordinátor a plán bozp

Tato stránka se zabývá odborným tématem v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Smyslem aktuální legislativní úpravy je přenesení odpovědnosti v oblasti bezpečnosti na staveništi na tohoto kdo platí = na ZADAVATELE

ZADAVATEL stavby je dle §3 dost. 1 Zákona č. 309/2006 Sb.: Fyzická nebo Právnická osoba, pro kterou zhotovitel provádí stavební, montážní, bourací nebo udržovací práce.

Povinnosti ZADAVATELE

 • doporučujeme si vaše povinnosti a případnou legislativní potřebu ověřit v jednoduchém Google formuláři, který jsme pro Vás připravili níže
 • povinnosti zadavatelů, tedy všech fyzických i právnických osob, kteří chystají nebo již realizují svůj záměr, jsou uvedeny v §14 a dalších Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • tím, že jsou tyto povinnosti dány zákonem, jejich neznalost neomlouvá
 • kromě trestněprávního postihu (např. v případě smrtelného úradu), hrozí i finanční pokuta
 • Dojde-li ze strany Oblastního inspektorátu práce ke zjištění porušení těchto povinností, je dle §30 Zákona č. 251/2006 Sb., o inspekci práce pokuta 300.000 – 400.000, a to v závislosti na typu zadavatele

Koordinátor BOZP

 • odborně způsobilá osoba
 • jmenovaná výhradně zadavatelem
 • nemůže být delegován, jmenován nebo propojen se zhotovitelem
 • pracuje na pokyn zadavatele a ve prospěch zadavatele
 • vede a organizuje kontrolní dny v oblasti BOZP na staveništi

Plán BOZP

 • dokument, který zpracovává Koordinátor BOZP
 • v přípravě záměru se plán zpracovává v realizaci se plán aktualizuje
 • jedná se závazný dokument
 • vznikne-li potřeba jeho zpracování, je součástí projektové dokumentace, protože řeší např. bezpečnost i pro budoucí provoz a údržbu budovy

MUSÍTE nebo NEMUSÍTE?!

 • připravili jsme jednoduchý formulář, ve kterém snadno, poměrně rychle a zadarmo zjistíte, zda-li je třeba u vašeho záměru řešit problematiku Koordinátora nebo Plánu BOZP

Následující Google formulář je plně funkční i na mobilním zařízení, nicméně velikostně je optimalizován pro zobrazení na monitoru počítače, kde je práce s ním klientsky příjemnější:

kontakty BOZP

Ing. David Kubáň

koordinátor bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi
T +420 604 212 285
E david@kubanovi.net / kuban@4ward.cz

Daniel Vaněk

asistent pro oblast BOZP
stážista
T +420 705 001 071
E vanek@4ward.cz

"Bezpečnost nebývá prioritou - do doby, než je pozdě"

veškerá práva vyhrazena - 2021 - 4WARD s.r.o.